INSTYTUT PÓŁNOCNY (IP)
DZIAŁ RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

CIEKŁE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Zabezpieczenie logistyczne i ubezpieczenie ratowników.
Likwidacja źródła wycieku.
Zbieranie mechaniczne i enkapsulacja toksycznej cieczy.
Uszczelnianie systemów kanalizacyjnych.
Stosowanie sorbentów.
Spiętrzanie toksycznej cieczy.
Spalanie cieczy na oddalonych placach.
Organizacja i likwidacja wylewiska.
Niszczenie cieczy w spalarniach.
Neutralizacja rejonu awarii. 

GAZOWE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Zabezpieczenie eksplozymetryczne.
Zabezpieczenie gazometryczne.
Likwidacja źródla emisji.
Stosowanie konfekcji gazoszczelnej.
Ubezpieczenie ratowników.
Wentylacja obiektów w rejonie awarii.
Ograniczenie emisji gazu do środowiska.
Stosowanie kurtyn wodnych.

RATOWNICTWO CHEMICZNE - METODYKA PROWADZENIA AKCJI RATUNKOWEJ

RATOWNICTWO CHEMICZNE
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ IP

RATOWNICTWO CHEMICZNE - PODSTAWOWE INFORMACJE

Znaczenie ratownictwa chemicznego

Ciekłe substancjie niebezpieczne
Gazowye substancje niebezpieczne

Stałe skażenia środowiska

Rratownictwo chemiczne – podstawowe pojęcia
Katastrofy i zagrożenia cywilizacyjne
Katastrofy ekologiczne i awarie przemysłowe

Akcja ratunkowa w poważnej awarii
Meteorologia w działaniach ratunkowych
Informacje o systemie SPOT

Ratownictwo chemiczne – teoria działań
Toksykologia ratownictwa chemicznego

Bibliografia literatury ratowniczej

Ratownictwo medyczne w czasie awarii chemicznej

Zobacz dostępne w internecie bazy niebezpiecznych substancji chemicznych